Rechtsanwaltkanzlei KutschkeTrong luật thuê nhà ở thì chủ yếu nó liên quan đến người cho thuê nhà và người thuê nhà để ở. Trong đó thì đối với người cho thuê nhà là giá trị của ngôi nhà và sự đảm bảo vốn đầu tư của họ và đối với người thuê nhà là sự bảo vệ nhu cầu cơ bản quan trọng của họ.

Trên cơ sở của sự thay đổi nhiều và liên tục của luật pháp thì sự tư vấn có uy tín ở đây là một sự cần thiết và cấp bách. Tôi phác thảo và thẩm định cho Ngài về hợp đồng thuê mướn hay về sự thay đổi hợp đồng.Tôi thực hiện các yêu cầu về thuê mướn và các yêu cầu về chi phí hoạt động cũng như việc nâng giá thuê mướn.

Đặc biệt tôi kiểm định  tính hợp pháp của việc bãi bỏ hợp đồng vì lý do hiện đại hoá và hỗ trợ Ngài trong việc ký kết thoả thuận hiện đại hoá. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc thẩm định sự tính toán về chi phí hoạt động và tư vấn cho Ngài trong việc thay đổi người cho thuê mướn, trong việc cưỡng chế quản lý hành chính và trong sự phá sản.

Trong việc kết thúc hợp đồng thuê mướn thì ở đây vấn đề quan trọng là quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê mướn và của người cho thuê mướn. Đó có thể là: việc thu dọn nhà , trách nhiệm tu bổ lại như trước khi thuê mướn, thực hiện việc sửa chữa-chỉnh trang và việc tính toán tiền đặt cọc.

Tôi tư vấn cho người cho thuê mướn và cho cả người thuê mướn.