Rechtsanwaltkanzlei Kutschke


Philipp Kutschke

Một trọng tâm của Văn phòng luật sư chúng tôi nằm trong việc xử lý sự uỷ thác về mặt hình sự.
Trong lĩnh vực luật hình sự thì việc luật sư thay mặt cho thân chủ có một ý nghĩa cực kỳ to lớn. Trong quá trình thẩm vấn – thông thường tại các phiên xử hình sự- thì người có lỗi phải đối mặt một mình với công an và viện kiểm sát.
Tất nhiên tôi sẵn sàng tiếp nhận sự thay mặt cho thân chủ ngay trước khi mở phiên toà hình sự và tư vấn cho Ngài về thủ tục tiến hành một cách đảm bảo quyền lợi của thân chủ trong các vấn đề về hình sự.
Ngoài luật hình sự chung chung, tôi cũng bảo vệ Ngài trong các lĩnh vực hình sự liên quan đến các nội dung: Internet, thuốc gây mê, kinh tế, tình dục, thanh niên, giao thông và ngoại kiều.
Trên cơ sở tình huống đặc biệt nghiêm trọng thì Văn phòng tôi xử lý sự việc khẩn cấp và nó không phụ thuộc vào giờ làm việc trong việc bảo vệ thân chủ trên toàn Cộng hoà Liên bang Đức, một khi thân chủ đã bị giam giữ.

Trong các trường hợp khẩn cấp Ngài có thể liên lạc với tôi 24 giờ trong ngày theo số điện thoại di động 0179 5999869.