Rechtsanwaltkanzlei KutschkeLuật thuê mướn nhà để hành nghề là một trọng điểm của Văn phòng luật sư chúng tôi.

Trong luật thuê mướn nhà để hành nghề thì việc giữ gìn giá trị nhà cửa thì  về lâu về dài nó được quan tâm hàng đầu. Cho nên sự kín kẽ của hợp đồng thuê mướn nhà có một ý nghĩa to lớn mà trước Toà án  nó phải là một nội dung cơ bản.Tôi tư vấn cho Ngài một cách có uy tín trong việc bố cục và trong việc giải trình hợp đồng thuê mướn nhà cho việc hành nghề và thương thuyết với đối tác tương lai của Ngài.

Việc tư vấn của tôi được bắt đầu từ việc giải trình hợp đồng thuê mướn cho đến khi ký kết hợp đồng thuê mướn.

Tất nhiên chúng tôi quan tâm đến các nhu cầu riêng của Ngài, ví dụ như là: sau sự nâng giá thuê mướn, việc bảo vệ Ngài trước các đối thủ cạnh tranh, hay việc tính toán các chi phí hoạt động.

Tôi thực thi các quyền lợi của Ngài và hỗ trợ Ngài giải quyết các khiếm khuyết trong thuê mướn, trong trách nhiệm bảo trì-bảo dưỡng. Một khi hợp đồng thuê mướn hết hạn, tôi sẽ tư vấn cho Ngài cách thức kết thúc hợp đồng .

Ở đây tôi đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu kinh tế của thân chủ của tôi và đưa các lĩnh vực phụ kệ , như :luật về phá sản và luật về thi hành án vào việc xử lý sự việc.