Rechtsanwaltkanzlei KutschkeVề luật ngoại kiều thì tình hình sinh sống của thân chủ được đặt lên hàng đầu.
Vì vậy hoạt động của tôi bao hàm tất cả các khía cạnh mà nó có liên quan đến qui chế cư trú và quốc tịch của ngoại kiều.

Đối tượng của luật ngoại kiều là các qui định về: sự nhập cảnh, sự cư trú có thời hạn, sự hoạt động hành nghề, sự chung sống hoà hợp, sự đảm bảo về mặt xã hội và luật thuế quan.

Chúng tôi thực thi quyền lợi của Ngài để có được: thị thực nhập cảnh, qui chế cư trú có thời hạn, qui chế cư trú không thời hạn, qui chế khoan dung. Một khi Ngài có qui chế cư trú không thời hạn và muốn làm đơn để xin hợp lý hoá gia đình, hay để đón vợ/ chồng của Ngài sang Đức thì tôi sẽ tư vấn cho Ngài về các điều kiện pháp lý ở Đức và các yêu cầu của nước Ngài.

Trong tất cả các phạm trù này thì có một điều quan trọng là sớm có mối liên hệ với cơ quan quản lý chức trách trước khi họ đưa ra quyết định bất lợi. Để sửa chữa được về mặt pháp lý một sự quyết định bất lợi của cơ quan quản lý ngoại kiều hay của cơ quan đại diện của Đức ở nước ngoài bằng con đường pháp lý thì thông thường là rất khó khăn hơn nhiều. Do vậy cần thông qua hành động có mục tiêu định hướng để trực tiếp có được quyết định tích cực của cơ quan quản lý.

Ở đây một trọng tâm về khía cạnh luật ngoại kiều của văn phòng luật sư chúng tôi là việc tư vấn cho thân chủ là người Việt Nam. Các điều kiện đặc biệt và thời sự mà nó được :
- cơ quan đại diện của Đức tại Hà Nội,
- cơ quan ngoại kiều tại Berlin cũng như
- cơ quan quản lý chức trách của Việt Nam
đưa ra sẽ được chúng tôi xem xét ngay về mặt pháp lý.
Chúng tôi có các luật sư hợp tác tại Việt Nam, tại Thái Lan và tại Hồng Kông để xem xét các thủ tục tại chỗ.