Rechtsanwaltkanzlei KutschkeLuật pháp Đức đưa ra các yêu cầu đặc biệt đối với người hành nghề sản xuất- kinh doanh cũng như đối với thể loại và cách thức tiến hành việc sản xuất- kinh doanh của họ.

Tôi sãn sàng hỗ trợ Ngài trong việc thành lập hãng của Ngài, trong đó bao gồm các nội dung: đăng ký việc hành nghề, các điều kiện của cá nhân để được cấp phép và sự tự vệ trước những đòi hỏi của cơ quan quản lý.

Tôi thường xuyên tư vấn cho các thân chủ của tôi tại các phiên toà xét xử về việc hành nghề và về sự vi phạm hành chính cũng như tại các phiên toà xét xử hình sự.

Để có được sự bảo vệ tốt trong các nội dung này thì kinh nghiệm cho thấy là cần có sự uỷ thác sớm nhằm mục đích để có được các biện pháp chống trả lại sự sơ cứng của các quyết định mang tính tiêu cực của cơ quan quản lý.

Tôi đặc biệt quan tâm đến các mục tiêu kinh tế của thân chủ và vì vậy tôi đưa cả các lĩnh vực phụ kệ như: luật xây dựng và luật trợ cấp vào việc xử lý sự việc đó.

Ngoài ra tôi tư vấn cho Ngài về mặt pháp lý cho sự hoạt động nghề nghịêp của Ngài với các cơ quan quản lý của Berlin và của Brandenburg, đặc biệt là với các cơ quan : quản lý hành nghề, giám sát quản lý hành nghề,quản lý trật tự, phòng cháy-chữa cháy, bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật, kiểm nghiệm, quản lý xây dựng, quản lý thú y, công an.

Trọng tâm của tôi ở đây là các bộ luật về: vệ sinh và thực phẩm, nhà hàng, công bố giá cả, sử dụng công trình xây dựng cũng như nhập khẩu và hải quan.