Rechtsanwaltkanzlei KutschkeMột trọng tâm của Văn phòng luật sư chúng tôi nằm trong việc xử lý sự uỷ thác về mặt hình sự.

Trong lĩnh vực luật hình sự thì việc luật sư thay mặt cho thân chủ có một ý nghĩa cực kỳ to lớn. Trong quá trình thẩm vấn – thông thường tại các phiên xử hình sự- thì người có lỗi phải đối mặt một mình với công an và viện kiểm sát.

Tất nhiên tôi sẵn sàng tiếp nhận sự thay mặt cho thân chủ ngay trước khi mở phiên toà hình sự và tư vấn cho Ngài về thủ tục tiến hành một cách đảm bảo quyền lợi của thân chủ trong các vấn đề về hình sự.